פאנל לקוחות

CHECKMARX Conference, Tuesday, September 10, 2019, 14:05

אביבית קוטלר, מנהלת אבטחת מידע, Clal
מוניר בדיר, מנהל פיתוח מאובטח, Liveperson 
ענת גידלי, מנהלת פיתוח מאובטח, FIBI

Other Presentations at CHECKMARX

Open Accessibilty Menu