מה למדנו מהתקפת החברות הגדולות במשק? 

CHECKMARX Conference, Tuesday, September 10, 2019, 15:00

ארז ילון, מנהל מחלקת אבטחת אפליקציות, Checkmarx 

Other Presentations at CHECKMARX

Open Accessibilty Menu