09:00

התכנסות, ארוחת בוקר ונטוורקינג

10:00

דני כהן, מנהל מכירות ישראל, Checkmarx 

10:20

פאביו צ'רולוס, חבר הנהלה  OWASP

11:10

מתי סימן, מייסד ומנהל טכנולוגיות, Checkmarx

11:45

הפסקת קפה

12:00

מוניר בדיר, מנהל אבטחת אפליקציות, Liveperson

13:05

ארוחת צהריים

14:05

אביבית קוטלר, מנהלת אבטחת מידע, Clal
מוניר בדיר, מנהל פיתוח מאובטח, Liveperson 
ענת גידלי, מנהלת פיתוח מאובטח, FIBI

15:00

ארז ילון, מנהל מחלקת אבטחת אפליקציות, Checkmarx 

15:30

דברי סיכום
Open Accessibilty Menu